OFFERTE AANVRAGEN

Opstookprotocol zandcementdekvloer met vloerverwarming

Een kenmerk van de cementdekvloer met vloerverwarming is dat deze gevoelig kunnen zijn voor scheurvorming door het ontstaan van thermische veranderingen. Dit risico is te beperken door de vloerverwarming in de cementdekvloer langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen alvorens de vloerafwerking gerealiseerd wordt…  28 dagen na het aanbrengen van de nieuwe cementdekvloer, mag men starten met het opstoken van de vloerverwarming.Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de opwarmfase. Samengevat: zowel bij het opwarmen als bij het afkoelen moet het juiste tempo worden aangehouden. 

Indien men gebruik heeft gemaakt van de droogtijdversneller in de cementdekvloer, dan mag men eerder starten met het opstookprotocol, namelijk al na 4 dagen! 

Dit is allemaal duidelijk uitgelegd in het opstookprotocol voor vloerverwarming. Zie onderstaande link:


Opstookprotocol
BEL ONS NU...